Vytisknout tuto stránku

O nás – co nabízíme

BT servis budovaJsme tradiční společnost působící na trhu již od roku 1991 v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, vyhrazeného technického zařízení a ekologie. Težiště naší působnosti je v Uherském Hradišti a ve Zlínském kraji, ale veškeré naše služby nabízíme na celém území ČR. Nabízíme Vám služby, jejichž kvalitu zajišťují odborníci a specialisté z oboru vždy ke spokojenosti objednatele. Náš systém BOZP zpracovaný pro klienty byl již mnohokrát v uplynulých letech úspěšně auditován COSM.

Jako jedna z mála firem nabízíme současně služby v oblasti BOZP, PO a ekologie garantujeme smluvní vztah dle kontrolní smlouvy vycházející z obchodního zákoníku, který přesně specifikuje průběh činnosti a odpovědnost dodavatelské firmy.

Naši lidé jsou odborně způsobilé osoby a jsou držiteli příslušných kvalifikačních osvědčení, jejichž nutnost je podmíněna příslušnými legislativními požadavky. Jsme držitelé osvědčení o odborné způsobilosti v zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona 309/2006 Sb., a jsme držitelé osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb

V roce 2004 byla rozšířena činnost naší firmy. V tomto roce majitel firmy Stanislav Houdek byl pověřen Českým akreditačním institutem o.p.s., Praha výkonem odborného posuzovatele (technický expert pro oblast BOZP). Odborný posuzovatel se zúčastňuje v roli technického experta akreditace certifikačních orgánů systému managementu pro oblast ČSN OHSAS 18001:2008 - certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví.

V roce 2008 firma rozšířila svou působnost o činnost koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.,

NEZÁVAZNĚ OBJEDNAT