Vytisknout tuto stránku

Požární ochrana

Požární ochrana Uherské HradištěLegislativa České republiky č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.z pojednává o požární ochraně. Požární ochrana by měla být nedílnou součástí uvažování každého podnikatele o rizicích podnikání. Společnost bt servis nabízí své služby právě k eliminaci rizika požáru. Těmito službami jsou:

Konzultační poradenská činnost
Výkon osoby odborně způsobilé
Provoz věcných prostředků
Prodej hasicích přístrojů