Vytisknout tuto stránku

BOZP

Bezpečnost práce Uherské HradištěBezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou dle platné legislativy opatření, která mají vést k eliminaci ohrožení pracovním úrazem a jiných nežádoucích vlivů při výkonu pracovní činnosti.

Společnost bt servis má bohaté zkušenosti se zaváděním systémů BOZP. Oblast problematiky BOZP je ze zákona závazná pro všechny právnické osoby či podnikající fyzické osoby. Bt servis zajišťuje kompletní poskytnutí služeb v těchto oblastech:

Konzultační a poradenská činnost
Výkon osoby odborně způsobilé
Koordinátor staveb
Provoz vyhrazených technických zařízení