Vytisknout tuto stránku

Výkon osoby odborně způsobilé

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) patří mezi základní povinnosti každého zaměstnavatele. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí nařízení vlády č. 592/2006 Sb. stanoví požadavky na odbornou způsobilost osoby k zajišťování a provádění úkolů v oblasti BOZP a na hodnocení a prevenci rizik. Osoba odborně způsobilá (OZO) je poradcem, metodikem, organizátorem i koordinátorem pro oblast BOZP. Základní požadavky na BOZP jsou stanoveny zákoníkem práce a další požadavky jsou stanoveny v zákonu č. 309/2006 Sb.

Vyhodnocení rizik

  • Vymezení pracovního prostoru, kde bude prováděno hodnocení rizik
  • Vyhledání a analýza pracovních rizik – stanovení nejvhodnější metody
  • Vyhledání a analýza rizik u nových strojních zařízení
  • Stanovení pracovních rizik a jejich ocenění
  • Vlastní hodnocení pracovních rizik a rizik u strojních zařízení
  • Návrhy na odstranění nebo omezení negativního působení rizik
  • Pravidelné hodnocení pracovních rizik
  • Projednání zjištěných pracovních rizik se zaměstnanci