Vytisknout tuto stránku

První pomoc

Cíl: Seznámit účastníky se základními postupy první pomoci.

Určeno: Zaměstnancům dle jednotlivých profesí pro poskytnutí první pomoci.

Délka trvání: 1 den

Obsah: Kurz seznamuje zaměstnance s cíli a postupy při poskytování první pomoci. Postup při:

  • Zástavě masivního krvácení
  • Zástavě krevního oběhu
  • Zlomeniny
  • Šoku
  • Bezvědomí
  • Popáleniny a opařeniny
  • Otravy
  • Drobná poranění

Požadavek : zákoník práce

v.s. 1104