Vytisknout tuto stránku

Školení Ekologie

Bezpečnost práce pro zaměstnance pracující s chemickými látkami

Cíl: Seznámit účastníky s nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (směsmi), požadavky právních a ostatních předpisů a aktualitami v dané oblasti.

Určeno: Zaměstnancům organizace pracující s chemickými látkami.

Délka trvání: 1 den

Obsah: Seznámení se základními pojmy a kategoriemi chemických látek a přípravků/směsí. Správná interpretace značení látek a informací uvedených v bezpečnostních listech. Základy předlékařské první pomoci. Seznámení s právními a ostatními předpisy, včetně dokumentace směrnice nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky/směsmi pro firmu.
Praktická prohlídka pracoviště.

Požadavek: Zákon č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Nařízení ES č. 1272/2008, ES č.453/2010, ES č.1907/2006 v platných zněních

v.s. 3101