Vytisknout tuto stránku

Zpracování dokumentace

Jelikož jsou v současné době kladeny na zaměstnavatele poměrně vysoké nároky na vedení dokumentace o zajišťování bezpečnosti práce nabízí Vám naše společnost služby v této oblasti. Naše firma Vám vypracuje potřebnou dokumentaci bezpečnosti práce v těchto oblastech:

  • Směrnice pro řízení BOZP v podniku
  • Směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům
  • Osobní karty BOZP zaměstnanců
  • Traumatologický plán
  • Směrnice práce zakázané ženám a mladistvým
  • Místní bezpečnostní předpis pro používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
  • Místní bezpečnostní předpis pro provoz dopravních prostředků
  • Místní bezpečnostní předpis pro provoz a údržbu manipulačních vozíků
  • Místní řády skladů