Vytisknout tuto stránku

BOZP

slide2Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou dle platné legislativy opatření, která mají vést k eliminaci ohrožení pracovním úrazem a jiných nežádoucích vlivů při výkonu pracovní činnosti.

Společnost bt servis má bohaté zkušenosti se zaváděním systémů BOZP. Oblast problematiky BOZP je ze zákona závazná pro všechny právnické osoby či podnikající fyzické osoby. Bt servis zajišťuje kompletní poskytnutí služeb v těchto oblastech:

Konzultační a poradenská činnost

Výkon osoby odborně způsobilé

Koordinátor staveb

Provoz vyhrazených technických zařízení